OUKE/欧科温度变送器 温度传感器 OKT7

OUKE/欧科温度变送器 温度传感器 OKT7

OUKE/欧科温度变送器 温度传感器 OKT7

OKT7 温度变送器  
产品简介:
原理:OKT7包含一个PT100探头,PT100阻值会随温度变化而变化,TA10内部电路将其值转化成线性模拟量输出(www.gogr.cn)。
特点:安装简单,多种量程可选,多种规格探头可选,全不锈钢外壳,结构紧凑坚固。并可选配现场仪表和柜装式控制表。
详细说明:
测量范围:-50…0℃,-50…50℃;0…50℃;0…80℃;0…100℃;
0…120℃,0…150℃,0…2000℃。
线性度:<0.1%
准确度:±0.2K0.2%满量程
分辨率:0.1K
耐压:     6型探头   40bar
          8型探头   100bar
温度影响:0,1K/10K
响应时间:t50,2.3秒/t90,5.4秒
工作电压:12…30VDC
空载电流:4…20mA型   信号电流
         0…10V      8Ma
传感器:PT100
环境温度:-25…80℃
外壳材料:不锈钢
防护等级:IP65
触液部分材料:不锈钢1.4571
电气连接:端子接线  
选型表:
OKT7-/-50-0-M4-6-25-H      OKT7-/-50-0-M4-8-25-H                                      
OKT7-/-50-0-M4-6-50-H      OKT7-/-50-0-M4-8-50-H
OKT7-/-50-0-V0-6-75-H      OKT7-/-50-0-V0-8-75-H
OKT7-/-50-0-V0-6-100-H     OKT7-/-50-0-V0-8-100-H
OKT7-/-50-50-M4-6-25-H     OKT7-/-50-50-M4-8-25-H  
OKT7-/-50-50-M4-6-50-H     OKT7-/-50-50-M4-8-50-H
OKT7-/-50-50-V0-6-75-H     OKT7-/-50-50-V0-8-75-H
OKT7-/-50-50-V0-6-100-H    OKT7-/-50-50-V0-8-100-H  
OKT7-0-50-M4-6-25-H        OKT7-0-50-M4-8-25-H
OKT7-0-50-M4-6-50-H        OKT7-0-50-M4-8-50-H
OKT7-0-50-V0-6-75-H        OKT7-0-50-V0-8-75-H
OKT7-0-50-V0-6-100-H       OKT7-0-50-V0-8-100-H
OKT7-0-80-M4-6-25-H        OKT7-0-80-M4-6-25-H
OKT7-0-80-M4-6-50-H        OKT7-0-80-M4-8-50-H
OKT7-0-80-V0-6-75-H        OKT7-0-80-V0-8-75-H
OKT7-0-80-V0-6-100-H       OKT7-0-80-V0-8-100-H  
OKT7-0-100-M4-6-25-H       OKT7-0-100-M4-8-25-H
OKT7-0-100-M4-6-50-H       OKT7-0-100-M4-8-50-H
OKT7-0-100-V0-6-75-H       OKT7-0-100-V0-8-75-H  
OKT7-0-100-V0-6-100-H      OKT7-0-100-V0-8-100-H
OKT7-0-120-M4-6-25-H       OKT7-0-120-M4-8-25-H
OKT7-0-120-M4-6-50-H      OKT7-0-120-M4-8-50-H
OKT7-0-120-V0-6-75-H     OKT7-0-120-V0-8-75-H
主营产品:压力开关,温度开关,液位开关,流量开关